patience...
 

 
La Kaaba au centre du monde

Mehmed Ibn Emir Hasan al-Sud'i, Matalî' al-sa'adet (Livre des bonheurs). Copie de 1582.
BNF, Manuscrits (Suppl. Turc 242 f 74v)